JMP Elektronika Przemysłowa
jak do nas dojechać

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
JMP Elektronika Przemysłowa s.c.
50-305 Wrocław, ul. S.Jaracza 57-57a
Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: biuro@jmpep.com.pl. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
- skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
- skontaktowania się celem złożenia oferty
- podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
- należytego wykonania umowy
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.